вторник, 15 март 2011 г.

Сребърна


 Красиво езеро, което свети
 като огромна сребърна монета,
 през зимата сковано в ледовете,
 а лятото разцъфва като цвете.

 Върби момински кротко се привеждат,
 тръстиките въртят зелени саби,
 къщята стари в него се оглеждат,
 като приседнали на припек баби.

 А нощем грее с хиляди звездици,
 които се оглеждат от небето,
 красиво езеро – подслон на птици –
 свободните деца на ветровете…


Няма коментари:

Публикуване на коментар